Privacyverklaring

Thalys is bekommerd om het naleven van uw privéleven. We verbinden er ons toe om uw persoonsgegevens te beschermen en te verwerken in strikte naleving van de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, in alle openheid.

Neem een ogenblik de tijd om u te verdiepen in onze verbintenissen om uw persoonsgegevens te beschermen. Indien u meer wenst te weten over het gebruik en de bescherming van uw gegevens, nodigen we u uit om kennis te nemen van ons onderstaande IZY- Privacybeleid.

 

Privacyverklaring